АРМИРАНО ФОЛИО – UV стабилизирано

АРМИРАНО ФОЛИО – UV стабилизирано

Размери:
– ширина – 1550 мм
– тегло на единица площ от 200 до 250 г/м2
– страна на ромбовете от 30 до 90 мм