БИАКСИАЛНО ОРИЕНТИРАНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВО ФОЛИО

БИАКСИАЛНО ОРИЕНТИРАНО ПОЛИПРОПИЛЕНОВО ФОЛИО

БОПП фолио е за опаковка на хранителни , фармацевтични и химични продукти, изделия от леката промишленост и др.
Размери във вид на рула:
– Ширина от 90 до 1200 мм
– Дебелина от 0,020 до 0,035
Размери във вид на пликове:
– Ширина от 120 до 500 мм
– Дължина от 225 до 450 мм
Размери във вид на форматирани листа:
– Ширина от 50 до 1000 мм
– Дължина до 1200 мм