КОНЕЦ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН ЦВЕТЕН – омаслен и неомаслен