СЕЗАЛ ЗА БАЛИРАНЕ И ВРЪЗВАНЕ – натурален и стабилизиран

СЕЗАЛ ЗА БАЛИРАНЕ И ВРЪЗВАНЕ – натурален и стабилизиран

Размери :
– Метричен номер от 1,8 (1800 м/кг) до 0,1 (100 м /кг)