ФОЛИО ОБИКНОВЕНО и UV СТАБИЛИЗИРАНО 2 – 3 сезона

ФОЛИО ОБИКНОВЕНО и UV СТАБИЛИЗИРАНО 2 – 3 сезона

Използва се в  селското стопанство – за покриване на парници, оранжерии, тютюносушилни и др;в промишлеността и строителството във вид на покрития и опаковки, за домакински цели, в бита на ролка.

Може да бъде обикновено фолио за еднократна употреба или стабилизирано фолио с увеличен срок на експлоатация – 2 и 3 сезона.

Други видове фолии със специфични свойства:

– антикондензационни,

– топлозадържащи,

– саморазрушаващи се.

Размери:
– ширина от 1000 до 12 000 мм
– дебелина от 0,060 до 0,200 мм