ФОЛИО ОТ РЕГРАНУЛАТ

ФОЛИО ОТ РЕГРАНУЛАТ

-ФОЛИО вторично – от 1 до 6 м прозрачно
-ФОЛИО вторично – от 1 до 4 м цветно
-ФОЛИО регранулат – строително
-Полиетиленово фолио Покривно 3м х 10м на ролка
-Полиетиленово фолио Покривно 4м х 5м на пакет
-Полиетиленово фолио 1,8м х 12,3м на ролка за лехи