Складова база

Адрес

Склад в Търговия на едро, Пето тяло

Телефон

0878 604126

Адрес

склад в базата на РКС, бул. Съединение 66

Телефон

0878 604122

Адрес

склад N:56 – СТ Велтед, ул. Магистрална 9

Телефон

0878 604123

Адрес

склад в кв. Индустриален

Телефон

0878 604073

Адрес

склад в Кайлъка ресурс, Западна индустриална зона

Телефон

0878 604125

Адрес

склад в базата на БКС, ул. Княз Борис I №42

Телефон

0878 604024